Alzheimer Café Peelland 5 oktober

Care

Thema: Goed zorgen voor later nu het nog kan

Er komt een moment waarop iemand met dementie zelf geen beslissingen meer kan nemen. Je kunt bijvoorbeeld je financiën niet meer regelen. En weten je nabestaanden wat je wensen over een al dan niet vrijwillig levenseinde zijn?

Je kunt tijdig allerlei zaken vastleggen. Maar welke zaken moet je regelen bij de notaris en wanneer? En hoe vind je de weg in de wereld van regels en wetten over deze vaak ook emotionele kwesties? Tijdens het Alzheimer Café gaan we hierover in gesprek met twee medewerkers van DELA, vooral bekend vanwege uitvaarten, maar ook deskundig op dit gebied.

Aanmelden

We verwachten dat er veel belangstelling is voor deze thema-avond op 5 oktober. Door de coronaregels in de Beiaard vragen wij je je vooraf aan te melden, zodat we speciale maatregelen op tijd kunnen communiceren.

Aanmelden kan via alzheimercafepeelland@gmail.com of telefonisch bij Piet Schippers, tel. (0493) 692 695 of 06 273 38 017.

Volgende ACP’s

  • dinsdag 2 november (Ervaringsverhalen van mantelzorgers)
  • dinsdag 7 december (De overgang naar het verpleeghuis)

De avonden zijn bedoeld voor mensen uit Someren, Deurne en Asten en vinden plaats in De Beiaard in Asten, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten van 19.30 uur tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties